Marble Projects

Antik ve yeni maden ocakları arasındaki karşılaştırma.

60 yıl üzerinde Yunanistan ve Yunanistan dışında sayısız projede taş tedarik ettik.

Hizmetlerimiz kapsamı içinde hangi taşın hangi yapıda kullanılabilir olduğu, uygun ürün, ürün tedariği, yükleme planlaması, kalite control, uygulama ve bakımdır.