Επικοινωνία

Κεντρικά Γραφεία:

Ομονοίας 77, Καβάλα 65302, Ελλάδα
Τηλ : +30 2510 227877, Fax : +30 2510 227897
Email : [email protected]

 

Αντιπρόσωπος Ιαπωνίας: Dreamer's Corporation

4-49-4-408 Hikawadai, Nerima-ku, Tokyo 179-0084, Japan
Τηλ. : +81 3 5922 2770, Fax : +81 3 5922 2771
Email : [email protected] www: www.dreamers.co.jp