Εργα Μαρμάρου

Για πάνω από 6 δεκαετίες, έχουμε προμηθεύσει μάρμαρα σε αναρίθμητα δημόσια και ιδιωτικά έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε κάθε είδους κατασκευές. Οι υπηρεσίες μας μπορούν να συμπεριλάβουν την συμβουλευτική (προτάσεις για τα ιδανικά πετρώματα για κάθε έργο), την προμήθεια των υλικών, την τοποθέτηση, και την συντήρηση. Η εμπειρία μας, και η στενή συνεργασία με τους αρχιτέκτονες και τους ιδιοκτήτες του έργου, καθώς και με τους κατασκευαστές, μπορούν να εγγυηθούν έργα υψηλής ποιότητας που στέκονται στο χρόνο. Παραθέτουμε μερικά από τα πιο πρόσφατα έργα ενδεικτικά :   

ΕΡΓΑ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ ΘΑΣΟ