Όγκοι μαρμάρου Θάσου

Οι διαλογές όγκων στο λατομείο είναι :

 

A1 Όγκοι τελάρου για παραγωγή πλακών κομμένες στα νερά
A2 Όγκοι τελάρου για παραγωγή πλακών κομμένες κόντρα
AB Ογκοξόφαρα
B Ξοφάρια

Lab Tests Data

  Mineralogical Composition (Weight %)

  Calcite 12
  Dolomite 86
  Quartz 2

  Chemical Analysis (Weight %)

  Cao 35.93
  MgO 18.20
  SiO2 0.60
  Fe2O3 0.18

  Physical and Mechanical Properties

  Apparent Specific Weight Kg/m3 2882
  Absorption Coefficient wt% 0.68
  Compressive Strength Kg/cm2 990
  Modulus of Rupture Kg/cm2 189
  Abrasion Resistance mm 4.33